Hřiště a parkoviště Kramolišov

Revitalizace veřejného prostranství, úpravy stávajících zpevněných ploch a novostavby, oplocení břiště a betonové stěny. Úpravy stávajících asfaltových ploch s cílem vytvořít území s funkcí parkoviště, skládky komunálního odpadu a rekreačních aktivit s hřištěm pro volnočasové aktivity.

Nová účelová komunikace Retigo

Výstavba zpevněné parkovací plochy včetně nájezdu ze stávajícího parkoviště. nové účelové komunikace včetně zpevněné krajnice, podélné drenáže, betonového odvodňovacího žlabu, trubního propustku a dopravní značení.

Revitalizace Rožnov pod Radhoštěm

Výstavba parkoviště z asfaltobetonu, zpevněných ploch z mozaikové, řezané a zámkové dlažby, kanalizace, přeložky vodovodu a veřejného osvětlení.

Svážnice Smilov

Nepřívazy – novostavba lesní cesty ve VÚ Libavá s krytem z kameniva včetně sanace neúnosného podloží a zřízení propustků.

LC Jesenický díl

Oprava lesní cesty s krytem z kameniva včetně zpevnění podloží geobuňkami.