LC Jesenický díl

Oprava lesní cesty s krytem z kameniva včetně zpevnění podloží geobuňkami.