LC Hostašovská (ACO)

Oprava lesní cesty s krytem z obalovaného kameniva.