Svážnice Smilov

Nepřívazy – novostavba lesní cesty ve VÚ Libavá s krytem z kameniva včetně sanace neúnosného podloží a zřízení propustků.