Zpevněné plochy průmyslové haly ve Vidči

  • Začátek realizace: 04/2016
  • Dokončení realizace: 06/2016

Výstavba zpevněných ploch z asfaltobetonu, včetně zemních prací, základů a spodní stavby haly