Zpevněné plochy průmyslové haly ve Vidči

Výstavba zpevněných ploch z asfaltobetonu, včetně zemních prací, základů a spodní stavby haly