Nová účelová komunikace Retigo

Výstavba zpevněné parkovací plochy včetně nájezdu ze stávajícího parkoviště. nové účelové komunikace včetně zpevněné krajnice, podélné drenáže, betonového odvodňovacího žlabu, trubního propustku a dopravní značení.