Nová účelová komunikace Retigo

  • Začátek realizace: 03/2019
  • Dokončení realizace: 08/2019

Výstavba zpevněné parkovací plochy včetně nájezdu ze stávajícího parkoviště. nové účelové komunikace včetně zpevněné krajnice, podélné drenáže, betonového odvodňovacího žlabu, trubního propustku a dopravní značení.