Revitalizace veřejných prostranství

Stavební společnost KÁMENBAU provádí revitalizace urbanistických celků. Převážně se zaměřuje na regenerace panelových sídlišť, výstavbu chodníků a komunikací pro pěší, výstavbu parkovišť, kontejnerových stání, dětských i sportovních hřišť a sadové úpravy.