Odvodnění objektu ZŠ Videčská v Rožnově pod Radhoštěm

Sanace průsaků spodní vody o sklepních prostor budovy ve dvou etapách představovalo obnažení a očištění podzemní části obvodového zdiva, jeho izolaci nopovanou folií a odvodnění těsněnými drenážními žebry; odvedení vody do čerpacích stanic a výtlačným potrubím do veřejné kanalizace;